Corona reglementen en maatregelen

CORONAPROTOCOL INSTAGAMES


-Behalve kinderen tot 18 jaar zijn de groepen niet groter dan 4 personen, grotere groepen mogelijk mits deze uit hetzelfde huishouden komen.
-De bar is gesloten en meegebracht drinken en eten nuttigen is ook toegestaan mits telefonisch overlegd en deze geen alcohol bevat.
-Het dringend advies is om een mondkapje te dragen vanaf 13 jarige leeftijd.
-Iedereen vanaf 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt zowel voor medewerkers, voor gasten, maar ook voor leveranciers.
-Het is niet verplicht afstand te houden tot kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Kinderen van 13 t/m 17 jaar zijn niet verplicht 1,5 meter afstand te houden tot elkaar maar wel tot personen ouder dan 18.
-We zijn extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot het waarborgen van de 1,5 meter.
-Er hangen op verschillende markante plaatsen informatieve posters.
-Er wordt extra gelet op de bedrijfshygiëne, de deurknoppen, trapleuningen en PIN apparaat.
-We hebben geïnvesteerd in extra ventilatie, perspex schermen, dispensers voor ontsmetting enz.
-Medewerkers zijn goed geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen. Er zijn hiervoor voldoende hygiënische hulpmiddelen aanwezig zoals desinfecterende middelen en handschoenen.
-Bij de entree hangt een dispenser met desinfecterende handgel die verplicht gebruikt moet worden door de gasten voor binnenkomst.
-De materialen van de activiteiten (Lasergames, VR Escaperooms, VR Experiences) worden na gebruik ontsmet met alcohol.

BINNENKOMST


-Reserveren is verplicht, mocht u dezelfde dag willen reserveren kan dit telefonisch (06-16468962) of via mail (info@instagames.nl)
-Alle gasten ontsmetten verplicht bij binnenkomst de handen met desinfecterende handgel.
-De ruimte bij de kassa/in-check balie is voorzien van plexiglas.
-Er checkt maximaal 1 persoon per groep in bij binnenkomst aan de receptie. De overige gasten worden naar speciaal voor hen gereserveerde tafel(s) gebracht waaraan zij plaatsnemen gedurende het hele verblijf buiten de activiteiten om.
-Betalingen die ter plekke plaats vinden worden afgerekend via contactloze pinbetaling. Mocht een pincode noodzakelijk zijn in verband met de hoogte van het bedrag, dan is er een alcoholdoekje aanwezig om de toetsen te reinigen.

MEDEWERKERS


-Als een medewerker verkouden is of griepverschijnselen heeft, blijft deze thuis en komt niet werken.
-Medewerkers leggen de hygiëneregels en de procedure rondom bestellen, uitserveren en afruimen duidelijk aan de gasten uit.
-Medewerkers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bv. de keuken of bar) als in de ruimten waar ook gasten komen.
-Medewerkers wijzen zowel gasten als collega’s op gedrag indien de regels niet na worden geleefd.
-Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.

GASTEN


-Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
-Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
-Ben je 13 jaar of ouder: Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers.
Uitzonderingen:
A. aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten binnen 1,5 meter, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
B. aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
-Blijf zitten op de door ons aangewezen plaats.
-Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
-Ontsmet bij binnenkomst grondig je handen.
-Was na het toiletbezoek grondig je handen.
-Betaal bij de receptie contactloos (pin of mobiel).
-Wanneer iemand zich niet houdt aan de veiligheidsregels van InstaGames en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid dan wordt de toegang tot het pand ontzegd. Schade die InstaGames leidt door het handelen in strijd met het Coronaprotocol en aanvullende huisregels wordt op de overtreder verhaald.

BAR/ZITRUIMTE


-Alle tafels en stoelen staan op ruim 1,5 meter afstand en mogen bezet worden door maximaal 2 personen van 18 jaar of ouder binnen 1,5 meter. (Aan de lange tafels kunnen 2 x 2 personen zitten).
-Meer dan 2 personen van 18 jaar en ouder aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
-Bestellingen (ENKEL GASTEN TOT 13 JAAR) worden in overleg met de gasten uitgeserveerd op 1,5 meter aan tafel of indien gewenst op een speciale afzetplek aan de bar.
-Tafels worden zoveel mogelijk afgeruimd zodra gasten aan een activiteit deelnemen of het pand verlaten. Indien ze het pand verlaten worden tafels en stoelen direct grondig gereinigd.
-Houd u bij het verplaatsen naar de activiteit rekening met de door ons aangegeven markeringen, hierbij wordt 1,5 meter afstand in acht genomen en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.

LASERGAMES


-Het maximaal aantal deelnemers per spel is aangepast van 14 naar 10 personen bij spelers van alle leeftijden.
-Je speelt enkel met spelers van je eigen groep.
-De instructies van het spel vindt plaats in de airlock.
-Houd je aan de normale spelregels en de veiligheidsregels van het spel.
-Er dient 1,5 meter afstand te worden gehouden tijdens het spel voor personen vanaf 18 jaar.
-Na een spel worden de Laserguns ontsmet met alcohol.

VR ESCAPEROOMS/ VR EXPERIENCES


-Het maximaal aantal deelnemers per experience is aangepast van 14 naar 6 personen bij spelers van alle leeftijden, voor grotere groepen kan er per groep van 6 gespeeld worden
-Er hoeft tijdens de Experience geen rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand, onze VR stations hebben de speelruimtes digitaal afgebakend waardoor er onbezorgd gespeeld kan worden.
-Indien gewenst hebben wij voor elke speler een gratis hygiënisch gezichtsmasker waarbij contact van de huid en de headset vermeden wordt, dit is echter niet verplicht.
-Al onze VR headsets worden na gebruik gedesinfecteerd zoals aangegeven door de aangepaste corona maatregelen van de fabrikant.